mesele yapmak

v. make an affair of smth., make much to do about

Turkish-English dictionary. 2013.

Look at other dictionaries:

  • mesele yapmak — (bir şeyi) önemsiz bir şeyi önemli bir sorun durumuna getirmek Orada kimseyi kıskanmamışken bu sonuncu kumasını büyük mesele yaptı. R. Erduran …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • mesele — is., Ar. mesˀele 1) Sorun Nevin meseleyi derhâl anlayarak kapıya geldi, arabacıya seslendi. P. Safa 2) Güç iş Bunların Fransızcasını sökmek bir mesele, manalarını sökmek ikinci bir meseledir. R. N. Güntekin 3) mat., esk. Problem Birleşik Sözler… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • — is. 1) Bir sonuç elde etmek, herhangi bir şey ortaya koymak için güç harcayarak yapılan etkinlik, çalışma İş bittikten sonra denize karşı sigara içilir. S. F. Abasıyanık 2) Bir değer yaratan emek 3) Birinden istenen hizmet veya birine verilen… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sorun — is. 1) Araştırılıp öğrenilmesi, düşünülüp çözümlenmesi, bir sonuca bağlanması gereken durum, mesele, problem 2) mec. Sıkıntı veren durum, dert Birleşik Sözler beslenme sorunu Atasözü, Deyim ve Birleşik Fiiller sorun çıkarmak sorun etmek sorun… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

  • sökmek — i, er 1) Bir şeyi bulunduğu yerden kuvvet kullanarak veya gevşeterek çıkarmak, çekip ayırmak Bu çoban öyle güçlü görünüyor ki şu yandaki ağacı kavrasa dibinden söker götürür. Y. Kemal 2) Kurulmuş bir şeyi parçalarına ayırmak Makineyi sökmek. 3)… …   Çağatay Osmanlı Sözlük

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.